Crossbreeding

 

METODE VIR TELING VAN DIE S.A. BRAFORD:

Die aanbevole genetiese samestelling binne die raamwerk van die S.A. BRAFORD:

H=Hereford, B=Brahman, BR=SA Braford en

A. = ANDER, Enige fenotipies aanvaarbare vleisrasdier, (swart uitgesluit)

EERSTE METODE:

KOEI BUL  RESULTAAT
Hereford               x Brahman     = H50 %       : B50 %
H50 % : B50 %     x B                 = H25 %       : B75 %
H25 % : B75 %     x H                 = H62,5 %    : B37,5 %

 

TWEEDE METODE:

KOEI  BUL             = RESULTAAT
H (of B)                 x B (of H)        = H50 %        : B50 %
H 50 % : B50 %    x H                  = H75 %        : B25 %
H 75 % : B25 %    x B                  = H37.5%      : B62.5%
H3/8           : B5/8

 

DERDE METODE:

KOEI BUL              = RESULTAAT
H (of B)                 x B (of H)         = H50 %       : B50 %

 

VIERDE METODE:

KOEI                           x BUL             = RESULTAAT
A                                 x BR                = A50%        : BR50 %
A50% :    BR50% BR A25%        : BR75 %
A25% :    BR75% BR A12.5%     :  BR87.5
A12.5% : BR87.5 % BR A6.25 % BR93.75 %
Ander 1/16  :  Braford 15/16