Home

Vrugbaarheid

Die SA Braford beskou vrugbaarheid as die enkel belangrikste eienskap waarvoor geselekteer moet word. Vrugbaarheid word in beide bulle (skrotum omtrek) sowel as koeie en verse (tussen kalfperiode en ouderdom van eerste kalf) gemeet.

 

 

Join us on Facebook